• זום
  • חזון כלכלי - תמונות
    תיאטרון הבימה, תל אביב