לובינג

נפעל לתת כלים ולסייע לכל ארגון או יוזמה לקדם את רעיונותיו באמצעות תקשורת פתוחה בין הזירה החברתית אזרחית לבית המחוקקים, מתוך מטרה ליצור דיאלוג מקצועי במטרה לקדם את מטרות הארגון בכנסת ובממשלה ולגייס תמיכה בקרב מקבלי החלטות מול יעדים מוגדרים, תוך פיתוח מערכת יחסים בטווח הארוך בין הארגון למקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה.