מלגות

לארגון שלנו הכלים והקשרים לספק מלגות ליוזמות ומיזמים רלוונטיים וכן לסטודנטים בעלי יכולות גבוהות ובעלי מעורבות חברתית גבוהה.